Biocentrum

Kategorie: Slovník pojmů

Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a příhodným stavem ekologických podmínek umožňuje existenci přirozených společenstev.