Bioplyn

Kategorie: Slovník pojmů

Plyn vzniklý kvašením (fermentací) bez přístupu vzduchu z organické hmoty. Obsahuje zejména metan a vodík, ale také sirovodík, čpavek, vodní páru a další látky. Bioplyn se vyrábí v bioplynových stanicích, pro energetické účely se nežádoucí složky odstraňují.