Časový harmonogram stavby

Kategorie: Slovník pojmů

Cílem časového plánování je stanovení počátků a konců jednotlivých činností a určení jejich návazností. Dle tohoto vypracovaného harmonogramu postupu prací můžeme relativně přesně stanovit data návozů stavebních hmot při minimalizaci nákladů na jejich skladování a nástupů jednotlivých profesí budovaného díla. Dalším z cílů tvorby harmonogramu postupu prací je také stanovení plánu potřeby financování prováděného díla. Ten vyžaduje znát objem prováděných prací v čase.