Události

Blíží se 5. prosinec a tisíce firem čelí nezvladatelnému termínu pro povinný energetický audit

Velké firmy (nad 250 zaměstnanců) musí mít k 5. prosinci 2015 hotový energetický audit nebo vlastnit certifikát managementu hospodaření energií podle norem ISO. Jinak se právnická osoba dopouští správního deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 5 milionů korun. Pro tisíce firem je to nezvládnutelný termín. Upozorňuje na to Jakub Kejval, generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas v souvislosti s novelou zákona o hospodaření energií, kterou provází již od počátku řada nejasností. Zobrazit více

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek: Starostové budou moci z tendru vyloučit problémovou firmu

Špatné firmy přijdou o zakázky. Na přínosy nového zákona o zadávání veřejných zakázek se zaměřily Hospodářské noviny. Zobrazit více

Novela zákona o pozemních komunikacích

Dne 14. 10. 2015 byla ve sbírce zákonů vyhlášena pod č. 268/2015 poměrně rozsáhlá novela zákona o pozemních komunikacích, která nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016 a v některých částech již třicátým dnem po vyhlášení, tj. dne 13. 11. 2015. Zobrazit více

Údaje zapisované do katastru nemovitostí a opatření obecné povahy, kterým se stanoví či mění ochranné pásmo vodního zdroje

Ustanovení § 20 odst. 3 vodního zákona stanovuje vodoprávnímu úřadu povinnost zaslat příslušnému katastrálnímu úřadu údaje potřebné k evidenci ochrany území podle odstavce 2 do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla tato ochrana území vymezena. Zobrazit více

Odvážný plán: podpora fotovoltaiky v Nové zelené úsporám i jinde

Od 21. října běží nová výzva programu Nová zelená úsporám. Asi nejlepší zprávou je, že se na několik dalších let jedná o výzvu poslední – je to totiž výzva kontinuální, která by měla být otevřená až do konce programu, do roku 2021. Objem prostředků, o které lidé žádají, by tak měl být vyrovnaný s výnosy z aukcí emisních povolenek v systému ETS, který program financuje. Díky zjednodušení administrativy při převodu financí z aukcí do Nové zelené úsporám by mělo být riziko, že žádosti o dotace budou odloženy do zásobníku, minimalizováno. Čtěte dál Zobrazit více

Český akční plán rozvoj obnovitelných zdrojů nezajistí

Aktualizovaný Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů předložený ministerstvem průmyslu k naší škodě nijak neřeší stagnaci větrné a solární energetiky. Dokument, který čeká na projednání vládou, není plánem a už vůbec ne akčním. Chybějící podpora neumožní letos výstavbu žádné nové větrné elektrárny, střešní fotovoltaiky se omezí na několik instalací. Čtěte dál Zobrazit více

Workshop: Vlastnická práva v novém občanském zákoníku

dovolujeme si Vám připomenout workshop – Vlastnická práva v novém občanském zákoníku, který se bude konat 10. listopadu 2015 v Praze. Které hlavní změny v oblasti věcných práv přináší nový občanský zákoník? Odpověď získáte na našem workshopu, který se zaměří především na partie týkající se omezení vlastnického práva a vysvětlí praktické dopady změn v občanském zákoníku na konkrétních případech z pohledu soudce Nejvyššího soudu. Zobrazit více

Připravujeme pro Vás nový vzorový dům

<br />
<b>Warning</b>:  Illegal string offset 'alt' in <b>/data/web/virtuals/88140/virtual/www/wp-content/themes/geca/category.php</b> on line <b>18</b><br />
5 Zobrazit více