Slovník pojmů

Abychom Vám pomohli v orientaci a pochopení některých důležitých pojmů, se kterými se můžete setkat nejen na našich webových stránkách , ale také čím dál tím častěji v běžném životě, vytvořili jsme pro Vás slovník nejdůležitějších pojmů. Dozvíte se co je pasivní a co nízkoenergetický dům, co je rekuperace vzduchu, jak funguje tepelné čerpadlo nebo co je solární kolektor.

Biomasa

Zobrazit více

Blower-dooor test

Zobrazit více

Difuzně otevřená konstrukce

Zobrazit více

Dřevovláknitá deska

Zobrazit více

Energetický štítek budovy

Zobrazit více

Časový harmonogram stavby

Zobrazit více

KVH hranoly

Zobrazit více

Nízkoenergetický dům

Zobrazit více

Obestavěný prostor rodinného domu

Zobrazit více

Obytná místnost

Zobrazit více

Optimální rozměry pozemku (stavební parcely)

Zobrazit více

OSB desky

Zobrazit více

Pasivní dům

Zobrazit více

Rozměry domu

Zobrazit více

Termovize

Zobrazit více

Užitná plocha

Zobrazit více

Sklon střechy

Zobrazit více

Výška domu (stavby)

Zobrazit více

Zastavěná plocha

Zobrazit více

Akumulace tepla

Zobrazit více

Energetická náročnost budov

Zobrazit více

Extrudovaný polystyren

Zobrazit více

Expandovaný pěnový polystyren

Zobrazit více

Grafitový polystyren

Zobrazit více

Kamenná vlna

Zobrazit více

Měrná roční potřeba tepla

Zobrazit více

Neprůvzdušnost

Zobrazit více

Nulový dům

Zobrazit více

Polystyren

Zobrazit více

Průkaz energetické náročnosti budov

Zobrazit více

Skelná vlna

Zobrazit více

Snižování emisí CO2

Zobrazit více

Tepelný most

Zobrazit více

Tepelný odpor

Zobrazit více

Vzduchová neprůzvučnost

Zobrazit více

Energeticky efektivní spotřebiče

Zobrazit více

Pasivní solární zisky

Zobrazit více

Tepelná ochrana budov

Zobrazit více

Vodoprávní úřad

Zobrazit více

Výhřevnost

Zobrazit více

Biocentrum

Zobrazit více

Biologické čištění odpadních vod

Zobrazit více

Bioplyn

Zobrazit více

Dřevěné brikety

Zobrazit více

Cílový imisní limit

Zobrazit více

ČOV

Zobrazit více

ČIŽP

Zobrazit více

Dotace

Zobrazit více

Ekolog

Zobrazit více

Ekosystém

Zobrazit více

Chráněné území

Zobrazit více

Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Zobrazit více

Chladící systémy

Zobrazit více

Chemické čištění odpadních vod

Zobrazit více

Globální oteplování

Zobrazit více

Generátor

Zobrazit více

Fotovoltaické články

Zobrazit více

Fosilní paliva

Zobrazit více

Energetické plodiny

Zobrazit více

Emisní limity

Zobrazit více

Emise

Zobrazit více

Ekotop

Zobrazit více

Oxid dusný

Zobrazit více

Ozón

Zobrazit více

Ozonová vrstva

Zobrazit více

Operační program životní prostředí

Zobrazit více

Odpadní vody

Zobrazit více

Odpad

Zobrazit více

Ochrana životního prostředí

Zobrazit více

Obnovitelné zdroje energie

Zobrazit více

MŽP

Zobrazit více

Nebezpečný odpad

Zobrazit více

Koks

Zobrazit více

Klimatizace

Zobrazit více

Průtokový ohřívač teplé vody

Zobrazit více

Pelety

Zobrazit více

Oxidy dusíku

Zobrazit více

Oxid uhličitý

Zobrazit více

Oxid uhelnatý

Zobrazit více

Oxid siřičitý

Zobrazit více

Revitalizace

Zobrazit více

Štěpka

Zobrazit více

Územní plán

Zobrazit více

Vodné

Zobrazit více

Zásobníkový ohřívač teplé vody

Zobrazit více