Český Pasiv CZ01

28835731112bf174e8f5ff882b876d47_XL

Projekt pasivního rodinného domu Český Pasiv CZ01

Představujeme Vám první z řady typových pasivních domů Český Pasiv CZ01 „Česká Jizerskohorská driketa“

ÚSPORNOST

S pasivním domem od společnosti GE&CA ušetříte až 80% nákladů na vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Hlavní vlastností, ale také výhodou, pasivních domů je jejich minimální spotřeba energie na vytápění. Výdej energie je menší než 15kWh na jeden metr čtvereční vytápěné plochy. Pro představu místnost o rozloze 20 m2 je schopen vytopit běžný domácí počítač (200W). Jedině naše společnost je Vám schopna dopředu garantovat jaké budou náklady na bydlení ve vašem novém pasivním domě. Nabízíme domy s garantovanými provozními náklady na vytápění a ohřev vody do 500 Kč / měsíc!

TEPELNÁ POHODA

V pasivním domě je teplotně stabilní a vyrovnané klima. Teplota povrchu vnitřních stěn má téměř shodnou teplotu jako vzduch uvnitř domu, stejně tak jako podlaha. Na rozdíl od klasických domů, kde rozdíl teplot může být až 15°C. Díky těmto vlastnostem je dosažena tepelná pohoda při mnohem nižších teplotách než u běžného domu a tím také dochází k úsporám na výdajích za vytápění domu.

ČERSTVÝ A ČISTÝ VZDUCH

Každý pasivní dům je vybaven rekuperační jednotkou, která automaticky přivádí do domu čerstvý vzduch, který prochází filtry a v případě potřeby je předehříván. Jednotka také zajišťuje automatické větrání. Naše rekuperační jednotky zládnout získat více než 90% tepla z odpadního vzduchu. Díky rekuperační jednotce dýcháte stále čistý a čerstvý vzduch a navíc ušetříte za vytápění.

BEZHLUČNOST A VZDUCHOTĚSNOST

Konstrukce našich stěn výrazně zamezuje přenosu zvuku. Díky kombinaci jednotlivých vrstev, ze kterých se skládají obvodové stěny dosahují naše stěny vzduchové neprůzvučnosti s účinností až 60dB. V kombinaci s okny z trojskla jsou naše pasivní domy vhodné i do rušnějších lokalit. V našich domech je klid a pohoda.

VYUŽÍVÁNÍ SOLÁRNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ

Naše domy využívají velkých prosklených ploch orientovaných na jih popřípadě na jihozápad, tak aby bylo dosaženo maximálních zisků ze slunečního záření. Tepelné solární zisky mohou představovat až 40% pokrytí tepelné spotřeby pasivního domu. V letním období je naopak nutno používat stínící prvky, které jsou standardní součástí našich domů.

SOFISTIKOVANÉ ŘEŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ

Pasivní dům je souhrn komplexních řešení a postupů. Bohužel řada stavebníků vydává za pasivní dům, domy, které nesplňují požadavky pro správně fungující pasivní dům. Jednou z nejčastějších nedostatků je množství tepelných mostů způsobené špatnou konstrukcí obvodového pláště. Naše společnost využívá sofistikované konstrukční řešení bez tepelných mostů od společnosti ATREA. Používáme pouze certifikované konstrukční prvky.

VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Naše domy využívají různé kombinace technologických zařízení a opatření pro maximální využívání trvale obnovitelných zdrojů energie jako jsou například solární termické kolektory v kombinaci s centrálním zásobníkem tepla pro ohřev teplé vody a vytápění. Na přání zákazníka domy vybavujeme tepelnými čerpadly země-voda nebo voda-vzduch. Velmi žádané a oblíbené také fotovoltaické panely na výrobu elektrické energie a v poslední době roste také zájem o malé větrné elektrárny.

NEZÁVISLOST A BEZPEČNOST

Díky nízkým požadavkům na množství energie a využívání trvale obnovitelných zdrojů energie budete s pasivním domem více nezávislí na externích dodávkách energie jako je např. plyn či el. proud. V případě krize (výpadků) potřebuje váš dům mnohem méně energie z externích zdrojů. Navíc si dovede po dlouhou dobu uchuvat již získanou energii, pasivní dům se pomaleji ochlazuje.

VYŠŠÍ CENA PŘI PRODEJI

V zahraničí jsou pasivní domy na realitním trhu velice žádány a jejich cena neklesá ani po několika letech užívání. Kromě toho, že jsou žádány pro nízké provozní náklady a rychlou ekonomickou návratnost, ale také proto, že od roku 2020 bude možná jenom výstavba domů v pasivním standardu. Pro vysokou poptávku a nízký počet postavených pasivních domů ve světě se drží cena vysoko nad průměrem. Obavy ze zavedení tzv. uhlíkové daně jenom potvrzují, že pasivní dům je zajímavá investice do budoucna.

Provedení a ceny – ČESKÝ PASIV

cenik_ceskypasiv_new

 

SKLADBA OBV. STĚN

tl. 490,5 mm

SKLADBA ŠIKMIN a ROVIN v podkroví

tl. 457,5 mm bez kce střechy

OKNA

plast WINDEK CLIMA STAR TERMIC 6 komor zasklení 4-18-4-18-4(Ug 0,5) pro
pasiv.výstavbu U = 0,74 W/m2K s teplým rámečkem. (lze i dřev.europrofil )

PODLAHA přízemí

PODLAHA 1 NP