Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Kategorie: Slovník pojmů

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je to rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin, případně s dochovanými památkami historického osídlení. CHKO se vyhlašují vládním nařízením. Správa CHKO má na území CHKO pravomoci státní správy, tedy vede správní řízení a stavební řízení.