Chráněné území

Kategorie: Slovník pojmů

Přesněji „zvláště chráněná území“ jsou přírodovědecky či esteticky významná nebo jedinečná území, která jsou pro své přírodní, ekologické a krajinotvorné hodnoty vyhlášená podle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.