Ekolog

Kategorie: Slovník pojmů

Ekolog je vědec, badatel ve vědním oboru ekologie. V přeneseném slova smyslu ochránce životního prostředí.