Ekotop

Kategorie: Slovník pojmů

Ekotop je stanoviště (místo, území) se stejnými ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy, okolí živých organizmů, někdy též pojem pro nejmenší část krajiny