Emise

Kategorie: Slovník pojmů

Emise je vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do životního prostředí. Tyto látky mohou pocházet z přírodních zdrojů nebo vznikat lidskou činností.