Energetická náročnost budov

Kategorie: Slovník pojmů

Energetická náročnost budov je u existujících staveb množství skutečně spotřebované energie, u projektů nových staveb či rekonstrukcí je to vypočtené předpokládané množství spotřebované energie pro splnění požadavků na standardizované užívání budov.