Energetické plodiny

Kategorie: Slovník pojmů

Energetické plotiny jsou určité druhy hospodářských rostlin pěstované k energetickým účelům – tj. k vlastnímu spalování nebo jako surovina k výrobě paliv (biolíh, bionafta, olej). Mezi energetické plodiny patří například řepka olejka, používaná k výrobě bionafty a rychle rostoucí dřeviny určené k přímému spalování. Energeticky je možné využít i některé potravinářské plodiny, jako je cukrová řepa, kukuřice nebo obilí, ze kterých je možné získávat alkoholovou fermentací bioetanol. Problémem energetických plodin je, že omezují produkci potravinářských plodin. Více viz Biomasa.