Fotovoltaické články

Kategorie: Slovník pojmů

Fotovoltaické články jsou technické zařízení (polovodičová součástka), které dokáže přeměnit energii světelnou na elektrický proud. Využívá principu tzv. fotoelektrického jevu, dle kterého látka uvolňuje elektrony (a tedy vytváří elektrický proud) při absorpci elektromagnetického záření.