Generátor

Kategorie: Slovník pojmů

Generátor je zařízení pro výrobu střídavého elektrického proudu. Spočívá v otáčení vodivé smyčky v magnetickém poli. Má dvě části. První je rotor, který koná rotační pohyb a je to vlastně elektromagnet. Druhou částí je stator, zde se indukuje střídavé napětí. Elektrický proud se pak odvádí do sítě.