Globální oteplování

Kategorie: Slovník pojmů

Globální oteplování znamená vzrůst průměrné teploty atmosféry Země a oceánů. Je připisováno rostoucím koncentracím skleníkových plynů, které způsobují skleníkový efekt. Tento jev způsobuje tání ledovců, vzrůst hladiny moří a změnu klimatu.