JANOŠÍK OKNA-DVEŘE s.r.o.

Kategorie: Naši partneři

Společnost JANOŠÍK patří mezi největší a nejvýznamnější výrobce a dodavatele výplní stavebních otvorů z ekologicky čistých přírodních materiálů v České republice.

Moderní výrobní technologie, systém organizace práce, odborná úroveň kolektivu našich zaměstnanců a naše schopnost vnímat dění na trhu nám umožňují vyrábět a dodávat okna, vstupní i interiérové dveřní systémy a zimní zahrady v nejvyšší možné jakosti a uspokojovat všechna oprávněná přání našich zákazníků nejen v České republice, ale i v mnoha evropských zemích. Naše firmy jsou také významným zaměstnavatelem a tvůrcem pracovních příležitostí v regionu a významnou měrou se zasluhují o rozvoj regionu.

O co usilujeme? Oč nám jde především?

V čem chceme vynikat?