Klimatizace

Kategorie: Slovník pojmů

Klimatizace (označované zkratkou AC z anglického air conditioning) je zařízení pro úpravu vzduchu v celých budovách či jednotlivých místnostech a v dopravních prostředcích.Nasává venkovní vzduch (minimálně musí přivádět 10 % čerstvého vzduchu), který filtruje, upravuje teplotu a vlhkost na požadované hodnoty a pomocí ventilátorů je dopravuje na příslušná místa, případně velká klimatizační zařízení používají k odjímání tepla cirkulující vodu.

Klimatizace automaticky udržuje stálé podmínky (především teplotu) bez ohledu na venkovní prostředí.V Evropě se klimatizace užívá především pro průmyslové účely, v chirurgických sálech,inkubátorech, v laboratořích, ve výpočetních střediscích, serverovnách a nákupních centrech. V USA je klimatizace podstatně rozšířenější. V teplých tropických a subtropických oblastech světa (zejména kolem rovníku, resp. v okolí obou obratníků) jsou klimatizovány všechny typy budov i dopravních prostředků prakticky neustále. Toto platí pouze v bohatých zemích, neboť klimatizace je energeticky i materiálově nákladná.

Jedno z prvních klimatizačních zařízení v Československu bylo instalováno v budově Elektrických podniků hlavního města Prahy v roce 1932.