Nadace na ochranu zvířat

Kategorie: Podporujeme

Naše společnost pravidelně podporuje jak svou činností tak finančními příspěvky projekt SOS Zvíře, který pomáhá týraným a zanedbaným či hadicapovaným zvířatům.

pes1

Nadace na ochranu zvířat je  nevládní, nezisková organizace se statutem nadace. Zakladateli jsou paní Marcela Lund, Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Již od roku 1994 hájí práva a zájmy zvířat především na území naší republiky.

Více o Nadaci na ochranu zvířat naleznete na http://www.ochranazvirat.cz.

pes3