Nebezpečný odpad

Kategorie: Slovník pojmů

Odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností, např. výbušnost, hořlavost, oxidační schopnosti, schopnost uvolňovat jedovaté plyny, ekotoxicitu, žíravost, radioaktivitu apod. (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.).