Obnovitelné zdroje energie

Kategorie: Slovník pojmů

Obnovitelné zdroje energie jsou zdroje energie, které mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy, bez přispění člověka. Mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) řadíme například energii slunce, větru, vodní energii, energii přílivu, energii půdy, geotermální energii nebo biomasu.