Obytná místnost

Kategorie: Slovník pojmů

Za obytnou místnost se považuje místnost určená k celodennímu pobytu, o podlahové ploše minimálně 8 m2, ve které je zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a dostatečné vytápění. Pokud jsou splněny všechny výše uvedené předpoklady, tak se za obytnou místnost považuje také kuchyň o podlahové ploše větší než 12 m2. Plocha obytných místností je tedy součtem ploch veškerých obytných místností budovy.