Ochrana životního prostředí

Kategorie: Slovník pojmů

Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku. Legislativně je upravena zejména zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Pojmy ochrana životního prostředí a ochrana přírody se často zaměňují. Zjednodušeně lze říci, že pojem ochrana životního prostředí je širší. Kromě ochrany přírody a krajiny, jako součásti životního prostředí člověka, zahrnuje i například prostředí v budovách, ochranu před hlukem atd.