Operační program životní prostředí

Kategorie: Slovník pojmů
  1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.
  2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí.
  3. Udržitelné využívání zdrojů energie.
  4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.
  5. Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik.
  6. Zlepšování stavu přírody a krajiny.
  7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.