Oxid dusný

Kategorie: Slovník pojmů

Oxid dusný je bezbarvý nehořlavý plyn, který patří mezi skleníkové plyny s radiační účinností přibližně 200 krát vyšší než oxid uhličitý. Oxid dusný způsobuje narušování ozónové vrstvy, neboť reaguje s ozónem za vzniku oxidu dusičitého. V medicíně byl ve směsi s kyslíkem používán ke krátkodobým narkózám, kvůli jeho účinkům na nervovou soustavu člověka se mu říká rajský plyn. Používá se také jako hnací plyn ve sprejích a bombičkách pro výrobu šlehačky.