Oxid siřičitý

Kategorie: Slovník pojmů

Oxid siřičitý SO2. Jde o látku, která je součástí emisí ze spalování paliv obsahujících síru. Ve vlhkém prostředí ovzduší reaguje s vodní párou za vzniku kyseliny siřičité nebo sírové. Na zem se pak může vracet v podobě kyselých dešťů.