Oxid uhelnatý

Kategorie: Slovník pojmů

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu, který vzniká zejména při spalování uhlíkatých paliv (uhlí, ropných produktů, zemního plynu) při nedostatečném přívodu kyslíku (nedokonalé spalování). V případě dostatečného okysličování se ihned slučuje s kyslíkem (hoří) za uvolnění velkého množství tepla a vzniku oxidu uhličitého. Na rozdíl od oxidu uhličitého je oxid uhelnatý velmi toxický, jelikož se váže podstatně lépe než kyslík na krevní barvivo hemoglobin za vzniku karboxyhemoglobinu a krev tak ztrácí schopnost přenášet kyslík k životně důležitým orgánům, což způsobuje vnitřní udušení (člověk sice dýchá, ovšem kyslík se nedostává do mozku a do tkání, kde je nezbytný).