Oxid uhličitý

Kategorie: Slovník pojmů

Oxid uhličitý je bezbarvý a v atmosférických koncentracích netoxický plyn, který se zúčastní fotosyntézy. Nejvýznamnějším antropogenním zdrojem oxidu uhličitého je spalování uhlíkatých fosilních paliv. Je také produktem dýchání většiny živých organismů, kde je spolu s vodou konečným produktem metabolické přeměny živin obsažených v potravě. Oxid uhličitý je skleníkový plyn a jeho rostoucí koncentrace v atmosféře způsobuje zesilování skleníkového efektu.