Ozón

Kategorie: Slovník pojmů

Ozón je namodralý plyn s typickou vůní, která je zřetelná např. v létě po bouřce. Je tvořen tříatomovými molekulami kyslíku. Ozon vzniká působením krátkovlnného záření nebo elektrických výbojů na dvouatomové molekuly kyslíku, které rozštěpí na jednoatomové kyslíkové radikály, jež se slučují s molekulou kyslíku za vzniku ozonu. Hlavní funkce ozonu v ozonosféře je zadržování krátkovlnného záření od Slunce a z kosmického prostoru, které by jinak bylo pro život na Zemi nebezpečné. Ozonovou vrstvu ničí některé látky uvolňované člověkem, např. oxid dusný a freony. V přízemní vrstvě atmosféry je však ozon nežádoucí vzhledem k jeho toxicitě dané silnými oxidačními účinky.