Ozonová vrstva

Kategorie: Slovník pojmů

Ozonosféra – oblast ve stratosféře ve výšce asi 25 až 35 km obsahující vysoké množství ozonu, který zde absorbuje škodlivé ultrafialové záření. Poškození ozonosféry způsobují freony.