Rozměry domu

Kategorie: Slovník pojmů

Rozměry domu se rozumí vzdálenost mezi krajními body objektu v daném směru, zjednodušeně se jedná o největší vzdálenost mezi protilehlými stěnami objektu.