Tepelný most

Kategorie: Slovník pojmů

Tepelné mosty jsou to místa kde rychlost unikání tepla z teplejšího prostoru do chladnějšího je mnohonásobně vyšší než v okolních částech. Jsou to například rohy místností, nebo přerušená tepelná izolace vlivem konstrukce. Tepelné mosty, kromě tepelné ztráty, můžou způsobovat i vznik plísní (např. v chladných koutech).