Tepelný odpor

Kategorie: Slovník pojmů

R (m2K/W) je veličina, podle níž se hodnotí tepelně-technické vlastnosti konstrukce. V podstatě nám udává, jak je určitá konstrukce schopna bránit úniku tepla směrem do exteriéru.