Výhřevnost

Kategorie: Slovník pojmů

Výhřevnost je veličina udávající kolik tepla se uvolní spálením jednoho kilogramu látky (paliva).