Výška domu (stavby)

Kategorie: Slovník pojmů

Výška domu (stavby) je maximální výška budovy, tj. výška nejvyššího hřebene budovy, ke které se přičítá uvažovaná výška podlah 1. NP nad upravený terén.