Zastavěná plocha

Kategorie: Slovník pojmů

Zastavěná plocha je plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podlaží do vodorovné roviny upraveného terénu. Nezapočítávají se izolační přizdívky.